Continutul website-ului www.zemcenter.ro (in continuare, denumit site) este proprietatea exclusiva a S.C. HENGRIS S.R.L. (in continuare, denumit generic Titularul).

Titularul detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site, in lipsa de stipulati econtrara. Drepturile Titularului sunt protejate de legislatia romana in vigoare.

Site-ul este un portal web de prezentare a serviciilor oferite, continand si o sectiune de programare online/terapeut ales.

Prin completarea formularului pus la dispozitia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitari si informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular, pot formula sugestii sau reclamatii.

Titularul nu este si nu va fi legal responsabil in niciun caz si pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in site. Pentru a afla informatii detaliate si complete despre serviciile puse la dispozitie de Titular, puteti sa va adresati resprezentantilor acestuia fie telefonic, fie in scris, utilizand datele de contact puse la dispozitie la sectiunea de contact dedicata.

Totodata, Titularul nu este responsabil in nicio masura de continutul furnizat de terte persoane, de continutul sectiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al continutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcatuiesc continutul acestui site nu constituie o oferta ferma de a contracta si cu atat mai mult ele nu se constituie ca o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu de terapie.

Este permisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o imbraca, de catre orice persoana, cu acordul scris prealabil al Titularului.

Titularul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment, portiuni ale continutului site-ului. Totodata, Titularul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut din site.

Utilizatorii pot folosi continutul site-ului doar pentru uzul personal si niciuna dintre actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  1. Indepartarea sau alterarea continutului sau a insemnelor care identifica dreptul de autor al titularului asupra continutului;
  2. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si participarea la transferul, vanzarea ori distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, total sau partial, din site;
  3. Reproducerea sau stocarea continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, daca scopul acestei activitati este unul comercial.

Orice actiune sau incercare de natura sa incalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul sa faca uz de dreptul de a se adresa instantelor de judecata legal competente pentru sanctionarea unei asemenea fapte.

Anumite parti ale continutului publicat pe site pot sa fie furnizate de terte persoane cu care site-ul are relatii contractuale in acest sens. Site-ul nu este responsabil in nicio masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent daca acesta este publicitar sau nu.

Sugestii si reclamatii

Orice fel de sugestii/sesizari referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate in considerare in baza unui mesaj din partea vizitatorului, transmis in format electronic prin intermediul formularului pus la dispozitie pe pagina Contact sau transmis la email contact@zemcenter.ro

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume si nume), date de contact precum si o descriere a problemei ce face obiectul reclamatiei. Dupa primirea reclamatiei, Titularul va lua imediat masurile necesare pentru solutionarea problemei sesizate si se angajeaza ca, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, sa trimita un raspuns scris prin una dintre modalitatile de comunicare conform prevederilor de mai sus.