SC Hengris SRL, în calitate de proprietar si administrator al ZEM Center, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează centrul în vederea efectuării de terapii complementare. SC Hengris SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin efectuarea de rezervări şi sedinte de terapie, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14)
 • dreptul de opoziţie (art.15)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18)

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC Hengris SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: SC Hengris SRL, punct de lucru str. C. Brancusi nr. 53, Cluj-Napoca, România.

Scopul colectării datelor: Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SC Hengris SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:
 • pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt relevante pentru nevoile dumneavoastră
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii
 • înscrierea în programe de oferte speciale
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing
 • informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele SC Hengris SRL sau ale partenerilor
 • transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor SC Hengris SRL

SC Hengris SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC Hengris SRL şi ale site-ului www.zemcenter.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de servicii. Atunci când SC Hengris SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal: Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.zemcenter.ro implică: efectuarea de rezervări cu furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.zemcenter.ro, în următoarele scopuri:
 • asigurarea serviciilor de terapie achiziţionate de dumneavoastră
 • înregistrării dumneavoastră ca participant la evenimentele ZEM Center

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime: SC Hengris SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
 • realizării de rapoarte / analize
 • realizării de informari în scopuri proprii
 • publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de SC Hengris SRL